Học sinh tham gia hoạt động về nguồn năm 2018

Ngày 28 tháng 1 năm 2018, hơn 600 học sinh trường THCS Thống Nhất đã tham gia hoạt động về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu du lịch Suối Tiên…IMG_1525 IMG_1529 IMG_1530 IMG_1537 IMG_1543 IMG_1550 IMG_1552 IMG_1554 IMG_1561 IMG_1573 IMG_1586 IMG_1587