An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Ngày 18/3/2019, Cty Honda Tâm Phong triển khai chương trình ” An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ” và kết hợp thay nhớt xe miễn phí cho toàn bộ giáo viên trường THCS Thống Nhất.

IMG_3446 IMG_3447 IMG_3448 IMG_3450 IMG_3453 IMG_3456 IMG_3457 IMG_3458 IMG_3459 IMG_3460 IMG_3462 IMG_3465 IMG_3469 IMG_3472 IMG_3474